Klubbens historie

Molde Taekwon-Do klubb ble stiftet i 1986 av Grand Master Per Andresen, som nå er hovedinstruktør i Trondheim Taekwon-Do klubb, og leder i National Taekwon-Do Norway. Grand Master Per Andresen startet blant annet klubben i Hustadvika, og en på Skåla, sistnevnte ligger nå under Molde Taekwon-Do Klubb. Vi har i dag fire avdelinger: Hjelset, Skåla, Julsundet og Aukra. 

 

Moldes Ansvarlige instruktør og leder er Ole Hosen, 6. Dan, med fartstid siden 1989 innen Taekwon-Do. De siste årene har klubben opparbeidet seg en så stor medlemsmasse at instruktørkapasiteten utnyttes nærmest 100%. Klubben har ca 350 medlemmer.

 

Klubben har ny Daglig Leder v/John Sverre Vik i 30% stilling.