Utmelding

Per idag er det kun skriftlig varsel til klubben på kontakt@mtkd.no som er gyldig utmelding. Vi ønsker gjerne at det opplyses om årsak til utmelding/ om det er noe vi kan gjøre for å forbedre oss. 

Vi har 2 måneder utmeldingsperiode fra måneden etter utmelding. Eksempelvis vil utmelding i desember gi utmeldingsperiode januar og februar.