Oppsamlingsgradering

Submitted by
John Sverre Vik
Publisert
2. april 2022

For dere som ikke fikk mulighet til å delta på graderingen forrige helg kan nå gradere seg på følgende tidspunkt:

- Gossen skole 7. april kl 1730

- Brynhallen 7. april kl 1730

Gi beskjed til kontakt@mtkd.no

Lykke til!